GoodWe
0008504408490
1055041150

GoodWe GW4200D-NS omvormer, Wifi, DC schakelaar

GW4200D-NSomvormer, Wifi, DC schakelaar

1 fase/ 2 mpp trackers

Technische gegevens: klik hier

Maat: 390 B x 417 H x 165 D mm
Garantietermijn: 10 jaar
Gewicht:

20Kg