subsidie aanvragen zonnepanelen-voordelig

Overheid & Provincie

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de 'Subsidie energiebesparing eigen huis' aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

U kunt subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen.

 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

 

U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:

 • warmtepompen

 • zonneboilers

Daarmee kunt u uw huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO2 verminderen.

Voor welke zonneboilers geldt deze subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apparatuur oppervlakte van 200 m2 of minder.

 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimte verwarming in combinatie met het maken van warm tapwater.

 • De zonneboiler is voorzien van een product kaart en de bijbehorende technische documentatie.

Ga hier naar onze zonneboilers: klik hier

Voorwaarden voor particulieren

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft

 • Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend

 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen

 • Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom

 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd

 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen

 

Via de provincie Overijssel is er een zeer interessante leningsfaciliteit voorhanden. Tegen een fiscaal aftrekbare rente van 0,6% kunt u geld lenen voor de aanschaf van onder meer zonne-panelen. Het gaat dan om een investering van   € 2.500 tot maximaal € 7.500 euro.